• UBI CONCORDIA, IBI VICTORIA

  Unde este înțelegere este victorie

 • slidebg2

  Pacea este mai bună decât cel mai just război

  PAX MELIOR EST QUAM IUSTISSIMUM ,BELLUM

 • slidebg2

  Dezamorsează-ți conflictele numai prin mediere!

  ALEGE MEDIEREA! RENUNȚĂ LA RĂZBOI!

Ce este medierea?

Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor. (art. 1 alin.(1) – Legea nr. 192/2006). În instanță o parte pierde, iar cealaltă câștigă. Prin mediere ambele părți câștigă.

Aplicarea medierii

În domeniul protecției consumatorilor, atunci când consumatorul invocă existența unui prejudiciu ca urmare a achiziționării unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectării clauzelor contractuale ori garanțiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori și operatorii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute în legislaţia naționala sau a Uniunii Europene în domeniul protecției consumatorilor.

Dreptul familiei

În materia dreptului familiei, în situațiile prevăzute la art. 64 din Legea nr. 192/2006, cu modificările și completările ulterioare (continuarea căsătoriei, partajul de bunuri comune, exercițiul drepturilor părintești, stabilirea domiciliului copiilor, contribuția părinților la întreținerea copiilor, orice alte neînțelegeri care apar în raporturile dintre soți cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii).

Alte conflicte care pot fi soluționate prin mediere

În litigiile de muncă, în domeniul răspunderii profesionale, în domeniul litigiilor privind posesia, grănițuirea, strămutarea de hotare, precum și în orice alte litigii care privesc raporturile de vecinătate, în litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei, partajul voluntar al masei succesorale.

AUDIATUR ET ALTERA PARS (Seneca) - Să fie ascultată şi cealaltă parte. AUREA MEDIOCRITAS (Horaţiu) - Aurită este calea de mijloc.

OCULI PLUS VIDENT QUAM OCULUS - Mai mulţi ochi văd mai mult decât unul singur.

Ce vă oferim

Rezolvarea conflictelor prin mediere. Consultanță juridică registrul comerțului

Mediere

Mediere conflicte comerciale, familiale ( contracte prenupțiale, separarea, divorțul, custodia copiilor, dispute dintre părinți și copiii adulți, dispute imobiliare ), litigii de muncă ( discriminare,hărțuire, administrarea muncii, plângeri și prejudicii), dispute publice (de mediu, de utilizare a pământului), partaj voluntar al masei succesorale, dispute ale asociației de locatari, contracte de orice natură, prejudicii personale, conflicte școlare.

Consultanță juridică registrul comerțului

Înființări S.R.L., S.R.L.-D, S.A , PFA, I.I., I.F. Redactare contracte de cesiune părți sociale, acte adiționale modificatoare de Acte Constutitive, schimbare sediu social, extindere obiect de activitate, înființare și radiere de puncte de lucru, suspendare activitate S.R.L., dizolvare, lichidare S.R.L., PFA, I.I. , I.F. Redactare contracte comerciale și civile, declarații, dată certă.

Asistență juridică,Consultanta juridica in toate domeniile de interes ale dreptului

Acte juridice unilaterale , acte juridice bilaterale si acte juridice plurilaterale Acte juridice cu titlu oneros si acte juridice cu titlu gratuit Acte juridice consensuale , acte juridice solemne si acte juridice reale Acte juridice patrimoniale si acte juridice nepatrimoniale

Înființare de organizații nonguvernamentale ( ONG), cluburi sportive

Redactare Act Constitutiv și Statut, contract de comodat, Schimbare sediu, obținere,schimbare denumire, Convocare adunare generală Redactare Act Constitutiv și Statut modificate Reprezentare în instanță

Echipa noastră

Medierea reprezintă un mod de viață nu numai pentru noi, ca indivizi, ci și pentru România, ca membru al Uniunii Europene (adoptarea legislației în domeniul medierii a fost cerința obligatorie pe care Romania a îndeplinit-o în anul 2006 în vederea aderării la UE). O țară, a mea, a ales să ofere procedura medierii ca modalitate alternativă de rezolvare a conflictelor, iar eu am ales un mod de viața și o profesie care mă definesc ca persoană. Sunt ceea ce aleg să fiu. A spus cineva asta? Dacă nu, o spun eu...

Gabriel Cazan

Mediator, Consilier juridic

A fi mediator este o alegere conștientă, iar alegerea aceasta vine în urma unei opțiuni de viață. Probabil că, la fel ca și mine, și tu ai mediat conflicte, gândindu-te în special la interesele părților și nu la cine are dreptate. Probabil că te-ai gândit adesea că toți suntem negociatori, dar nu ne face întotdeauna plăcere, pentru că asociem negocierea cu emoțiile negative ale eventualului eșec. Probabil că ți-ai dorit să ai “ o putere” ca să știi ce ar trebui să faci pentru a trăi într-o lume liniștită, cu conflicte care pot fi ușor gestionate.

Luminița Cazan

Mediator

Puterea de a schimba lucrurile- de la conflict la rezolvarea lui (într-un mediu amical și cu o procedură informală), dorința de a trăi într-un mediu care oferă satisfacții imediate reprezintă o alegere de viață. Să rămâi calm într-o situație tensionată, să fii un bun ascultator, să dezamorsezi sentimentele de ostilitate, să treci peste situațiile dificile pentru a obține un acord între părți… alegeri în viață.

Mediator 3

Mediator

Medierea este un teren fertil pentru persoanele creative. Firește că unul dintre obstacole, poate cel mai important în acest moment, este acela de a urma cea mai bună cale în promovarea acestei profesii și în marketingul personal. Un bun mediator, o persoană onestă, care ține cont de interesele părților, un bun om de afaceri, care investește timp, perseverență, capital și energie într-un mod de viață, asta mă definește.

Realizarile noastre

122 Dosare rezolvate
4 Dosare respinse
7 Renuntari la divorturi
9 Medieri judiciare

Avantajele medierii

Multiple:

1. Părţile pot să-şi identifice şi să adopte singure soluţiile ca fiind cele mai apropiate de nevoile şi interesele lor, spre deosebire de judecată unde soluţia este impusă de un terţ.
2. Timpul de soluționare a conflictului este redus considerabil, iar timpul înseamnă bani.
3. Mediatorul are obligaţia de a păstra confidenţialitatea discuţiilor
4. Într-o procedura de mediere reușită nu există învingători și învinși; ambele părți sunt în câștig.
5. În timpul ședinței de mediere stresul este redus, părțile putând dialoga liber, fără a fi supuse constrângerilor sau sancțiunilor instanțelor.
6. Costurile sunt sensibil mai mici față de cele care decurg din procese.
7. Flexibilitatea medierii asigură libertatea părților de a negocia acordul și nu de a accepta hotărârea impusă de instanță.
8. Acordul de mediere reflectă voința părților putând fi ulterior autentificat și căpătând astfel titlu executoriu.

Mai bine, mai repede, mai ieftin!
Câștigi sigur pe toate planurile! Renunță la instanță! Vino la mediere și-ți vei rezolva conflictul așa cum vrei tu!

Ce spun cei care au folosit medierea?

Este o alternativă simplă de rezolvare a conflictelor. Eu am avut un scandal cu fratele meu pentru un pământ pe care l-am moștenit de la tata. Procesul în instanță dura de 4 ani. Prin mediere, într-o singura ședință care a durat 2 ore, ne-am împăcat și am ajuns la o înțelegere reciproc avantajoasă. ( Tiberiu Oprea - Pitești )